POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR

Respectand prevederile legislatiei in vigoare, societatea INSERYAL SL Unipersonal, societatea responsabila de acest website, denumita in continuare indistinct Societatea sau responsabilul, se obliga sa adopte masurile tehnice si organizatorice necesare, in functie de nivelul de securitate corespunzator riscului. a datelor colectate pe acest site web www.inseryal.es

1.- IDENTITATEA ȘI DETALELE DE CONTACT ALE CONTROLATORULUI DE DATE.

Pentru a gestiona orice întrebare derivată din utilizarea acestui site web, puteți contacta INSERYAL, SL Unipersonal, cu sediul social la Avenida de Francia nr. 51, 1º-1ª, 46023 Valencia, cu CIF. B-98013071, direct la adresa menționată, prin intermediul site-ului propriu-zis, prin trimiterea unui e-mail la adresa info@inseryal.es

2.- NORMATIV.

INSERYAL, SL Unipersonal se angajează să protejeze confidențialitatea clienților săi și să trateze datele lor personale colectate, ajustându-se la respectarea reglementărilor în vigoare și anume: Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din aprilie. 27, 2016 (RGPD) și Legea organică 3/2018 privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale, aprobată la 5 decembrie 2018 (LOPDGDD) și Legea 34/2002, din 11 iulie, Serviciile Societății Informaționale și Electronice Comerț (LSSI-CE).

3.- COLECTAREA DATELOR.

INSERYAL, SL Unipersonal colectează datele dumneavoastră cu caracter personal prin diferite mijloace, și anume:

● Prin formularele de pe pagina(ile) web;

  • Prin e-mailurile pe care le puteți trimite la adresele de e-mail ale companiei;
    • Prin comunicare telefonică și/sau chat WhatsApp, tu fiind cel care furnizează datele.

Respectand prevederile articolelor 7 LOPDGDD si 8 din GDPR, doar cei peste 14 ani isi pot da acordul pentru prelucrarea datelor lor personale in mod legal de catre INSERYAL, SL Unipersonal. Daca este vorba de un minor sub 14 ani, acordul parintilor sau tutorilor va fi necesar pentru tratament, iar acesta va fi considerat legal doar in masura in care acestia l-au autorizat. De asemenea, persoana interesata este responsabila de veridicitatea datelor furnizate.

4.- PRINCIPII APLICABILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale părții interesate va fi supusă următoarelor principii cuprinse în articolele 4 și 5 din LOPDGDD și articolul 5 din GDPR:

Principiul legalității, loialității și transparenței: acordul părții interesate va fi solicitat în orice moment după informarea complet transparentă a scopurilor pentru care sunt colectate datele cu caracter personal.

Principiul limitării scopului: datele cu caracter personal vor fi colectate în scopuri specifice, explicite și legitime.

Principiul minimizării datelor: datele cu caracter personal colectate vor fi doar strict necesare în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

Principiul acurateții: datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și mereu la zi.

Principiul limitării perioadei de conservare: datele cu caracter personal vor fi păstrate numai într-un mod care să permită identificarea persoanei interesate pe timpul necesar scopurilor tratării lor.

Principiul integrității și confidențialității: datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-un mod care să le garanteze securitatea și confidențialitatea.

Principii de responsabilitate proactivă: Operatorul de date va fi responsabil pentru a se asigura că principiile de mai sus sunt îndeplinite.

5.- CATEGORII DE DATE PERSONALE.

Datele personale care fac obiectul prelucrarii sunt intotdeauna furnizate de catre persoana interesata si sunt urmatoarele: Nume, prenume, adresa de email si numar de telefon.

6.- SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR.

Scopul colectării și prelucrării Datelor cu Caracter Personal ale părții interesate este de a răspunde solicitării de informații despre serviciul solicitat și gestionarea ulterioară a relației contractuale și/sau comerciale.

Alte scopuri pentru care INSERYAL, SL Unipersonal poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal sunt:

-Prelucrarea datelor părților interesate pentru întocmirea contractelor.

-Prelucrarea datelor pentru facturare si administrarea relatiei comerciale si/sau contractuale.

-Răspundeți solicitărilor dumneavoastră de informații atunci când solicitați acest lucru.
– Activați înregistrarea ca parte interesată a serviciilor oferite prin intermediul web atunci când completați formularul relevant.
– Permiteți participarea dumneavoastră la eventualele tombole și promoții care se desfășoară prin intermediul web, atunci când vă înregistrați pentru acestea.
– Cunoaște-ți nivelul de satisfacție și obține comentarii cu privire la experiența ta în relația cu compania noastră.

– Vă trimiteți comunicări comerciale electronice și neelectronice care vă permit să rămâneți informat cu privire la ofertele și promoțiile INSERYAL, SL Unipersonal și, după caz, ale companiilor afiliate acesteia, cu condiția să vă fi dat acordul pentru a face acest lucru.

Utilizarea datelor dumneavoastră pentru profilare nu este de așteptat.

7. – BAZA JURIDICĂ A PRELUCRĂRII.

Baza de legitimare a prelucrării datelor mai sus menționate va fi:

-Artă. 6.1.a) GDPR: Consimțământul părții interesate.

 – Art. 6.1.b) GDPR: tratamentul necesar pentru executarea unui contract în care este parte interesat sau pentru aplicarea la cererea acestuia din urmă a unor măsuri precontractuale.

– Tratamentul necesar pentru satisfacerea intereselor legitime urmărite de operatorul de date sau de un terț, cu condiția ca interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale părții interesate să nu prevaleze asupra intereselor menționate.
În cazul în care datele nu sunt prelucrate, executarea contractului sau a scopurilor enumerate nu a putut fi realizată.

In ocaziile in care persoana interesata trebuie sau poate sa-si furnizeze datele prin formulare pentru a face intrebari, solicita informatii sau din motive legate de continutul site-ului, acesta va fi informat daca completarea vreunuia dintre acestea este obligatorie. esentiale pentru buna desfasurare a operatiunii efectuate.

8.- DESTINATII DATELOR PERSONALE.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi comunicate decât în cazurile prevăzute de lege. Cu toate acestea, terții care furnizează servicii către INSERYAL SL Unipersonal pot avea acces la aceste date, cu care a fost semnat un acord de prelucrare a datelor.

Transferul internațional al datelor dumneavoastră nu este prevăzut.

9.- PĂSTRAREA DATELOR.

Datele prelucrate de companie în calitate de Operator de date vor fi păstrate pentru timpul necesar pentru menținerea relației dintre companie și dumneavoastră. Odată terminat, datele dumneavoastră vor fi păstrate pe perioada stabilită în reglementările aplicabile, pe care o găsiți în politica de confidențialitate a fiecărui tratament.

10.- SECRETUL ȘI SECURITATEA DATELOR PERSONALE.

INSERYAL, SL Unipersonal a adoptat măsurile tehnice și organizatorice necesare, în funcție de nivelul de securitate adecvat riscului datelor colectate, astfel încât securitatea datelor cu caracter personal să fie garantată și distrugerea, pierderea sau alterarea accidentală sau ilegală să fie asigurată. evitate.de date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, sau comunicarea sau accesul neautorizat la astfel de date.

Cu toate acestea, întrucât INSERYAL, SL Unipersonal nu poate garanta inexpugnabilitatea Internetului sau absența totală a hackerilor sau a altor persoane care accesează în mod fraudulos datele cu caracter personal, Operatorul de date se obligă să notifice fără întârziere nejustificată persoana interesată atunci când se produce o încălcare a datelor cu caracter personal care este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În conformitate cu prevederile articolului 4 din GDPR, prin încălcarea securității datelor cu caracter personal se înțelege orice încălcare a securității care provoacă distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea sau modificarea datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod sau comunicarea neautorizată sau acces la astfel de date.

Datele cu caracter personal vor fi tratate ca confidențiale de către Operatorul de Date, care se obligă să informeze și să garanteze printr-o obligație legală sau contractuală că respectiva confidențialitate este respectată de către angajații săi, colaboratorii, companiile afiliate și orice persoană căreia îi sunt accesibile informațiile.

11.- EXERCITAREA DREPTURILOR.

Vă puteți exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, opoziție, revocare, portabilitate și limitare a tratamentului, incluse în RGPD și LOPDGDD, prin trimiterea unei scrisori împreună cu o copie a actului dumneavoastră de identitate sau a documentului de identificare echivalent la: INSERYAL, SL Unipersonal , Avenida de Francia nr. 51, 1º-1ª 46023 Valencia SPANIA, sau prin e-mail la info@inseryal.Este sub subiectul „Protecția datelor”. Solicitarea trebuie să precizeze care dintre aceste drepturi solicită să fie îndeplinite și să fie însoțită de o fotocopie a DNI sau act de identificare echivalent.

Dacă considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost abordate în mod corespunzător, puteți depune o reclamație la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (AEPD), despre care puteți găsi mai multe informații la adresa www.aepd.es

Fiecare dintre drepturile pe care le puteți exercita împotriva Operatorului de date, recunoscute la articolele 12 la 18 din LOPDGDD și articolele 15 la 22 din GDPR, este descris mai jos:

  • Dreptul de acces: este dreptul părții interesate de a obține confirmarea dacă INSERYAL, SL Unipersonal prelucrează sau nu datele sale cu caracter personal și, în caz afirmativ, de a obține informații despre datele lor personale specifice și despre tratamentul pe care INSERYAL, SL Unipersonal îl are efectuate sau efectuate, precum și informațiile disponibile cu privire la originea datelor menționate și a destinatarilor comunicărilor efectuate sau planificate ale acestora.
  • Dreptul la rectificare: este dreptul persoanei interesate de a-și modifica datele cu caracter personal care se dovedește a fi inexacte sau, ținând cont de scopurile tratamentului, incomplete.
  • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”): este dreptul celui interesat, cu condiția ca legislația în vigoare să nu stabilească altfel, de a obține ștergerea datelor sale personale atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau tratate; persoana interesată și-a retras consimțământul pentru tratament și acesta nu are un alt temei legal; persoana interesată se opune tratamentului și nu există alt motiv legitim pentru a continua cu acesta; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse cu respectarea unei obligații legale; sau datele cu caracter personal au fost obținute ca urmare a unei oferte directe de servicii ale societății informaționale către un copil sub 14 ani. Pe lângă ștergerea datelor, Operatorul de date, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul aplicației, trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a informa pe cei responsabili cu prelucrarea datelor cu caracter personal despre solicitarea părții interesate de ștergere a oricărui link către aceștia. date personale.
  • Dreptul la limitarea tratamentului: este dreptul persoanei interesate de a limita tratarea datelor sale personale. Persoana interesată are dreptul de a obține limitarea tratamentului atunci când contestă acuratețea datelor sale personale; tratamentul este ilegal; Operatorul de date nu mai are nevoie de datele personale, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru a face reclamații; iar când cel interesat s-a opus tratamentului.
  • Dreptul la portabilitatea datelor: în cazul în care tratamentul se efectuează prin mijloace automate, persoana interesată va avea dreptul de a primi de la responsabilul cu tratament datele sale personale într-un format structurat, de uz comun și citire mecanică, si sa le transmita altui responsabil.de tratament. Ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic, Operatorul de date va transmite direct datele celuilalt operator.
  • Dreptul de opoziție: este dreptul părții interesate de a nu efectua prelucrarea datelor sale personale sau de a înceta prelucrarea acestora de către INSERYAL, SL Unipersonal.
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare: este dreptul părții interesate de a nu face obiectul unei decizii individualizate bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor sale cu caracter personal, inclusiv pe profilare, cu excepția cazului în care legislația în vigoare. stabileste altfel.

11.- ACCEPTARE ȘI MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICĂ DE CONFIDENTIALITATE.

Este necesar ca partea interesată să fi citit și să fie de acord cu condițiile privind protecția datelor cu caracter personal cuprinse în această Politică de confidențialitate, precum și să accepte prelucrarea datelor sale cu caracter personal astfel încât Operatorul de date să poată proceda la aceeași în forma, in perioada si in scopurile indicate. Utilizarea site-ului web va implica acceptarea Politicii sale de confidențialitate.

INSERYAL, SL Unipersonal își rezervă dreptul de a modifica Politica de confidențialitate, conform propriilor criterii, sau motivată de o modificare legislativă, jurisprudențială sau doctrinară a Agenției Spaniole pentru Protecția Datelor (AEPD).